Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
Aktywność zawodowa
dr hab. Hanna Bednarek
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png
Hanna Bednarek, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Zainteresowania naukowe: psychologia procesów poznawczych, w tym percepcja, orientacja i dezorientacja w przestrzeni. Rola złudzeń wzrokowych w zachowaniu (w lotnictwie, sporcie) w rzeczywistości 2D i i 3D (VR). Rola niewerbalnych kanałów przekazu informacji w skutecznej komunikacji. Główne obszary dotychczasowych badań to: Psychologia Lotnicza oraz Public Relations. Aktualnie kieruje dwoma grantami NCN dotyczącymi skuteczności treningów poznawczych i fizycznych.
W SWPS przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktorskich, opiekun naukowy Koła Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, tutor w programie Mistrzowski Start. Współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, do niedawna z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie. Członek The European Association for Aviation Psychology oraz Association for Psychological Science.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?