Włącz edycję swojego profilu
dr hab. Hanna Bednarek
Profesor uczelni
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Rozdziały z monografii
Bednarek Hanna, Stępniak-Kiełczewska Sylwia, Marszał-Wiśniewska Magdalena: Visual and vocal communication channels in emotion recognition of messages, w: Social psychological dynamics / Chadee Derek, Kostić Aleksandra (red.), 2011, UWI Press, ISBN 978-976-640-253-2, ss. 53-68
Artykuły z czasopism [13]
Bednarek Hanna, Truszczyński Olaf: Analiza cech i struktury temperamentu pilotów preferujących zależny i niezależny od pola styl poznawczy , w: POLSKI PRZEGLĄD MEDYCYNY LOTNICZEJ, vol. 16, nr 1, 2010, ss. 9-15
Materiały konferencyjne
raport naukowo-badawczy
Bednarek Hanna, Barczak P.: Psychologiczne benefity aktywności fizycznej, 2018, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Jakość życia w pracy i poza nią” 2018, raport naukowo-badawczy
materiał niepublikowany - referat wygłoszony
Jabłońska Katarzyna, Piotrowska M., Szymaszek Aneta, Bednarek Hanna, Szeląg Elżbieta: Czasowe przetwarzanie informacji a funkcje wykonawcze u seniorów, 2018, XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Neuropsychologia i neurologopedia: mózg i język w procesie poznawania świata” 2018, referat wygłoszony
materiał niepublikowany - prezentacja [3]
Bednarek Hanna, Janewicz M.: Cognitive determinants of efficiency of pilot’s behavior under the influence of visual illusions, 2018, The 33rd EAAP Conference 2018, prezentacja
Bednarek Hanna, Przedniczek Magdalena, Orzechowski Jarosław, Olszewska Justyna: The Effect of Inhibition Mechanisms on Susceptibility to the Ponzo Illusion, 2018, 41st European Conferenceon Visual Perception ECVP, Triest 2018, prezentacja
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.