Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
Aktywność zawodowa
dr hab. Hanna Bednarek
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)


h-index*:2


Hanna Bednarek, profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Psychologii Poznawczej Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
Zainteresowania naukowe: psychologia procesów poznawczych, w tym percepcja, orientacja i dezorientacja w przestrzeni. Rola złudzeń wzrokowych w zachowaniu (w lotnictwie, sporcie) w rzeczywistości 2D i i 3D (VR). Rola niewerbalnych kanałów przekazu informacji w skutecznej komunikacji. Główne obszary dotychczasowych badań to: Psychologia Lotnicza oraz Public Relations. Aktualnie kieruje dwoma grantami NCN dotyczącymi skuteczności treningów poznawczych i fizycznych.
W SWPS przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktorskich, opiekun naukowy Koła Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, tutor w programie Mistrzowski Start. Współpracuje z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN, do niedawna z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie. Członek The European Association for Aviation Psychology oraz Association for Psychological Science.



Powrót