Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Hanna Bednarek

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram


Hanna Bednarek, profesor nadzwyczajny, pracuje w Katedrze Psychologii Poznawczej SWPS w Warszawie.
Zainteresowania naukowe: psychologia procesów poznawczych, w tym percepcja, orientacja i dezorientacja w przestrzeni. Rola złudzeń wzrokowych w zachowaniu (w lotnictwie, sporcie). Rola niewerbalnych kanałów przekazu informacji w skutecznej komunikacji. Główne obszary badań to: Psychologia Lotnicza oraz Public Relations.
W SWPS przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Doktorskich, opiekun naukowy Koła Psychologii Lotniczej i Kosmicznej, tutor w programie Mistrzowski Start. Współpracuje z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie. Członek The European Association for Aviation Psychology.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0001-6470-5120https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0001-6470-5120http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0001-6470-5120%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0001-6470-5120

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00002807/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page