Włącz edycję swojego profilu
dr Sylwia Bedyńska
Adiunkt
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie [2]
Książki redagowane [4]
Rozdziały z monografii [24]
Bedyńska Sylwia, Niewiarowski Jakub, Cypryańska Marzena: Analiza wariancji – integracja zagadnień, w: Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, ss. 221-244
Bedyńska Sylwia: Czy "kobieca matematyczka" to oksymoron? Tożsamość płciowa uzdolnionych matematycznie dziewcząt, w: Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego / Limont Wiesława, Dreszer Joanna, Cieślikowska Joanna (red.), vol. I, 2010, WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA, ss. 145-156
Bedyńska Sylwia: Disable the able: stereotype threat and women's generative reasoning, w: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Psychology of creativity. New approaches. Część III. Twórczość a edukacja. Creativity and education / Popek Stanisław [i in.] (red.), 2009, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, ss. 327-335
Bedyńska Sylwia, Brzezicka Aneta, Zabłocka-Bursa Agata: Poznawcze i emocjonalne komponenty mechanizmu zjawiska zagrożenia stereotypem, w: Podpatrywanie uczuć i myśli. Zaburzenia i optymalizacja procesów poznawczych i emocjonalnych / Fajkowska Małgorzata, Marszał-Wiśniewska Magdalena, Sędek Grzegorz (red.), 2006, GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE, ISBN 978-83-74890-68-7, ss. 119-132
Bedyńska Sylwia, Niewiarowski Jakub, Cypryańska Marzena: Wprowadzenie do analizy wariancji, w: Statystyczny Drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 2, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354183, ss. 13-26
Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena: Zaawansowane metody tworzenia wskaźników: eksploracyjna analiza czynnikowa i testowanie rzetelności skali, w: Statystyczny Drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego / Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena (red.), vol. 1, 2013, Wydawnictwo Akademickie Sedno, ISBN 9788363354176, ss. 245-283
Bedyńska Sylwia, Cypryańska Marzena: Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji, w: Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. / Bedyńska Sylwia, Brzezicka Aneta (red.), 2007, Wydawnictwo Academica SWPS, ss. 134-161
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.