Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Kamil Kacperski, dr
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesKamil Kacperski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o państwie. Pracę doktorską – z wyróżnieniem Rady Wydziału – obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku (tytuł pracy doktorskiej: System wyborczy i wybory do Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej do maja 1926 roku, promotor prof. dr hab. Stanisław Gebethner).

W latach 1999-2001 asystent Posła Na Sejm RP Romana Jagielińskiego (bez afiliacji partyjnej), a następnie - od 2001 r. do 2005 r. - doradca Wicemarszałka Sejmu RP Tomasza Nałęcza (bez afiliacji partyjnej). W okresie 1999-2001 asystent w Katedrze Marketingu Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W latach 2006-2009 adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im A. Gieysztora w Pułtusku, wykładowca w ramach, realizowanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, projektu Strategic Economic Needs and Security Exercise oraz tutor w Programie Stypendialnym Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Od 2009 roku adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w Instytucie Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W 2013 r. włączony w skład zespołu naukowców prowadzących wykłady dla uczestników Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego.

Analityk i komentator bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Autor publikacji naukowych na temat systemów – politycznych, partyjnych i wyborczych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922-1927) (2013 - monografia); Wydawnictwo Sejmowe

Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918 r. – styczeń 1919 r.) (2013 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1.

Ostatnie próby nowelizacji prawa wyborczego do parlamentu w pracach Komisji Konstytucyjnej Sejmu I kadencji (1922-1927) (2012 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.

Koncepcje zmiany prawa wyborczego do Sejmu i Senatu w procesie uchwalania noweli sierpniowej (2011 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 1.

Przywódcza rola Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa w procesie kreacji Sejmu Ustawodawczego (listopad 1918 r. – styczeń 1919 r.) (2011 – artykuł naukowy); [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, redakcja naukowa W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski, Warszawa 2011, Wydawnictwo SWPS Academica.

Problematyka systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w programach polskich partii politycznych od Paktu lanckorońskiego do przewrotu majowego (2010 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1.

Chrześcijański Związek Jedności Narodowej w wyborach do Sejmu i Senatu I kadencji (kampania i wyniki) (2008 – artykuł naukowy); „Rocznik Nauk Politycznych” 2008, nr 1.

Oblicze ideowe i działalność polityczna Ligi Polskich Rodzin w okresie od maja do września 2001 roku (2008 – artykuł naukowy); „Społeczeństwo i Polityka” 2008, nr 1.

System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej (2007 - monografia); Wydawnictwo Sejmowe.

Doświadczenie badawcze:

Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów (organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wespół z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 2006-2008, tutor).

Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów (organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wespół z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w porozumieniu Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 2013, wykładowca).

Program Strategic Economic Needs and Security Exercise (organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wespół z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 2005-2007, wykładowca).

Chodakowskie Debaty Polityczne (organizator: SWPS wespół z partnerem strategicznym Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, 2009-2011, organizator i moderator dyskusji).

Doświadczenie dydaktyczne:

2000–2005 doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

1999–2001 asystent w Katedrze Marketingu Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej

2006–2009 adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

Od 2009 r. adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii (Instytut Nauk Społecznych) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?