Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr Kamil Kacperski
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet HumanistycznospołecznyKamil Kacperski – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o państwie. Pracę doktorską – z wyróżnieniem Rady Wydziału – obronił na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 roku (tytuł pracy doktorskiej: System wyborczy i wybory do Sejmu i Senatu II Rzeczypospolitej do maja 1926 roku, promotor prof. dr hab. Stanisław Gebethner).

W latach 1999-2001 asystent Posła Na Sejm RP Romana Jagielińskiego (bez afiliacji partyjnej), a następnie - od 2001 r. do 2005 r. - doradca Wicemarszałka Sejmu RP Tomasza Nałęcza (bez afiliacji partyjnej). W okresie 1999-2001 asystent w Katedrze Marketingu Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej. W latach 2006-2009 adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im A. Gieysztora w Pułtusku, wykładowca w ramach, realizowanego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, projektu Strategic Economic Needs and Security Exercise oraz tutor w Programie Stypendialnym Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów. Od 2009 roku adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w Instytucie Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. W 2013 r. włączony w skład zespołu naukowców prowadzących wykłady dla uczestników Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego.

Analityk i komentator bieżących wydarzeń politycznych i społecznych w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Autor publikacji naukowych na temat systemów – politycznych, partyjnych i wyborczych. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

System wyborczy do parlamentu Drugiej Rzeczypospolitej w pracach Sejmu i Senatu pierwszej kadencji (1922-1927) (2013 - monografia); Wydawnictwo Sejmowe

Narodowy Komitet Wyborczy Stronnictw Demokratycznych w wyborach do Sejmu Ustawodawczego (grudzień 1918 r. – styczeń 1919 r.) (2013 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 1.

Ostatnie próby nowelizacji prawa wyborczego do parlamentu w pracach Komisji Konstytucyjnej Sejmu I kadencji (1922-1927) (2012 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.

Koncepcje zmiany prawa wyborczego do Sejmu i Senatu w procesie uchwalania noweli sierpniowej (2011 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 1.

Przywódcza rola Józefa Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa w procesie kreacji Sejmu Ustawodawczego (listopad 1918 r. – styczeń 1919 r.) (2011 – artykuł naukowy); [w:] Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, redakcja naukowa W. Konarski, A. Durska, S. Bachrynowski, Warszawa 2011, Wydawnictwo SWPS Academica.

Problematyka systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w programach polskich partii politycznych od Paktu lanckorońskiego do przewrotu majowego (2010 – artykuł naukowy); „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1.

Chrześcijański Związek Jedności Narodowej w wyborach do Sejmu i Senatu I kadencji (kampania i wyniki) (2008 – artykuł naukowy); „Rocznik Nauk Politycznych” 2008, nr 1.

Oblicze ideowe i działalność polityczna Ligi Polskich Rodzin w okresie od maja do września 2001 roku (2008 – artykuł naukowy); „Społeczeństwo i Polityka” 2008, nr 1.

System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej (2007 - monografia); Wydawnictwo Sejmowe.

Doświadczenie badawcze:

Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów (organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wespół z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w porozumieniu z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 2006-2008, tutor).

Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów (organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wespół z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w porozumieniu Kancelarią Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 2013, wykładowca).

Program Strategic Economic Needs and Security Exercise (organizator: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego wespół z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 2005-2007, wykładowca).

Chodakowskie Debaty Polityczne (organizator: SWPS wespół z partnerem strategicznym Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, 2009-2011, organizator i moderator dyskusji).

Doświadczenie dydaktyczne:

2000–2005 doktorant na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

1999–2001 asystent w Katedrze Marketingu Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej

2006–2009 adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku

Od 2009 r. adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Od 2012 r. adiunkt na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii (Instytut Nauk Społecznych) Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?