Włącz edycję swojego profilu
dr Ewelina Smoktunowicz
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Projekty (archiwum)

II Wydział Psychologii we Wrocławiu [4]
2017 [4]
MINIATURA [2]
[2017/01/X/HS6/00014] Integracja polskich migrantów powrotnych w świetle badań nad Aliyah . Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bielewska Agnieszka, , data rozpoczęcia 31-08-2017, data zakończenia 30-08-2018, 2017/01/X/HS6/00014, Zakończony
Filia we Wrocławiu NSC Projects [Projekty NCN]
[2017/01/X/HS6/00620] Związki zadowolenia z ciała, aktywności fizycznej i zdrowej diety z BMI adolescentów z populacji ogólnej: badania podłużne. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Zarychta-Zajączkowska Karolina, , data rozpoczęcia 26-09-2017, data zakończenia 25-09-2018, 2017/01/X/HS6/00620, Zakończony
Filia we Wrocławiu NSC Projects [Projekty NCN]
OPUS [2]
[ 2016/21/B/HS6/01188] Pieniądze i etyka. Konsekwencje zorientowania umysłu na wartości rynkowe wskutek kontaktu z pieniędzmi dla przestrzegania lub łamania standardów etycznych. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Zaleśkiewicz Tomasz, , data rozpoczęcia 22-02-2017, planowana data zakończenia 21-02-2020, 2016/21/B/HS6/01188, W realizacji
Filia we Wrocławiu NSC Projects [Projekty NCN]
[2016/23/B/HS4/00650] Segmentacja konsumentów energii elektrycznej za pomocą fazowego modelu zmiany: Analiza czynników wpływających na akceptację narzędzi zarządzania stroną popytową. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Byrka Katarzyna, , data rozpoczęcia 02-08-2017, planowana data zakończenia 01-08-2020, 2016/23/B/HS4/00650, W realizacji
Filia we Wrocławiu NSC Projects [Projekty NCN]
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
2007
habilitacyjne
[NN404240233] Wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na wybrane czynniki wirulencji enterokrwotocznych i enetopatogennych Escherichia coli. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Brużewicz Szymon, data rozpoczęcia 29-11-2007, data zakończenia 28-11-2008, NN404240233, Zakończony
Wydział Psychologii Projekty MNiSW
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych [44]
2018 [2]
DAINA
CEEYouth: Badanie porównawcze młodych migrantów z Polski i Litwy w kontekście Brexitu. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Grabowska-Lusińska Izabela, , data rozpoczęcia 01-10-2018, planowana data zakończenia 30-09-2021, 2017/27/L/HS6/03261, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
SONATA
[2017/26/D/HS6/00605] Tranzycja do macierzyństwa w trzech pokoleniach Polek. Międzygeneracyjne badanie podłużne. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Pustułka Paulina, , data wniosku 21-09-2018, data rozpoczęcia 17-09-2018, planowana data zakończenia 16-09-2021, 2017/26/D/HS6/00605, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
2017 [3]
MINIATURA
[2017/01/X/HS5/00708] Polaryzacja i konsensus w Europie Środkowej po transformacji ustrojowej - analiza głosowań parlamentarnych. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Kwiatkowska Agnieszka, , data rozpoczęcia 31-10-2017, data zakończenia 30-10-2018, 2017/01/X/HS5/00708, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
SONATA [2]
[2016/21/D/HS5/03846] Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Żerkowska-Balas Marta, , data rozpoczęcia 13-01-2017, planowana data zakończenia 12-01-2020, 2016/21/D/HS5/03846, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
[2016/23/D/HS5/02600] Stosowanie mechanizmów sprawiedliwości tranzycyjnej w warunkach trwającego konfliktu zbrojnego. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Lyubashenko Igor, , data rozpoczęcia 13-07-2017, planowana data zakończenia 12-10-2019, 2016/23/D/HS5/02600, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
2016 [4]
badawcze rozwojowe
[2bH15 0190 83] Celebryci w polskiej przestrzeni medialnej i społecznej. Badanie interdyscyplinarne. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Godzic Wiesław, , data rozpoczęcia 07-06-2016, planowana data zakończenia 06-06-2019, data zakończenia 06-07-2019, 2bH15 0190 83, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Projekty MNiSW
OPUS [2]
[2015/19/B/HS3/02497] Historia Rwandy. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Bachmann Klaus, , data rozpoczęcia 15-06-2016, planowana data zakończenia 14-06-2020, 2015/19/B/HS3/02497, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
[2015/19/B/HS5/01224] Wpływ mediów na postawy polityczne. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Wenzel Michał, , data rozpoczęcia 03-10-2016, data zakończenia 02-04-2019, 2015/19/B/HS5/01224, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
SONATA BIS
[2015/18/E/HS6/00147] Przejścia młodych z edukacji na rodzimy i zagraniczny rynek pracy: rola lokalności, grupy rówieśniczej i nowych mediów . Kierownik w Uniwersytet SWPS: Grabowska-Lusińska Izabela, , data rozpoczęcia 08-04-2016, planowana data zakończenia 07-04-2020, 2015/18/E/HS6/00147, W realizacji
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
2015
Fundacja Nauki Polskiej (FNP)
[START 4.2015-W] Stypendium naukowe - program START. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Biskupski Łukasz, , data rozpoczęcia 01-06-2015, data zakończenia 01-06-2016, START 4.2015-W, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
2014 [4]
Fundacja Nauki Polskiej (FNP)
[10.2014] Stypendium naukowe - program START. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Biskupski Łukasz, , data rozpoczęcia 01-06-2014, data zakończenia 01-06-2015, 10.2014, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
grant na grant
[3473/GG HORYZONT 2020/2016/0] Dokąd zmierza Partnerstwo Wschodnie? Niespokojne sąsiedztwo z perspektywy państwa, społeczeństwa obywatelskiego i obywateli. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Grabowska-Lusińska Izabela, , data rozpoczęcia 01-07-2014, data zakończenia 28-05-2015, 3473/GG/HORYZONT/2020/2016/0, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Projekty MNiSW
OPUS [2]
[2013/11/B/HS5/03545] Wiedza polityczna w Polsce. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Cześnik Mikołaj, , data rozpoczęcia 18-09-2014, data zakończenia 17-03-2018, 2013/11/B/HS5/03545, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
[ 2014/13/B/HS5/02580 ] Wpływ reguł wyborczych na jakość demokracji lokalnej w Polsce. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Markowski Radosław, , data wniosku 12-06-2014, data rozpoczęcia 18-12-2014, data zakończenia 17-12-2018, 2014/13/B/HS5/02580, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych NSC Projects [Projekty NCN]
2013 [8]
badawcze rozwojowe
[21H12020681] Kultura popularna i wczesne kino na ziemiach polskich pod panowaniem rosyjskim 1890-1914. Kierownik w Uniwersytet SWPS: Biskupski Łukasz, , data rozpoczęcia 07-03-2013, data zakończenia 06-11-2015, 21H12020681, Zakończony
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Projekty MNiSW
Raport
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.