Włącz edycję swojego profilu
dr Ewelina Smoktunowicz
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [3]
Cieślak Roman, Żukowska Katarzyna, Smoktunowicz Ewelina: Wsparcie społeczne i jego efekty, w: Między ludźmi... oczekiwania, interesy, emocje / Skarżyńska Krystyna (red.), 2012, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", ISBN 978-83-7383-597-9, ss. 86-105
Smoktunowicz Ewelina, Leśnierowska Magdalena, Cieślak Roman [i in.]: Effects of Contextual and Personal Resources on Work–Family Interface, w: Coping, personality and the workplace / Antoniou Alexander-Stamatios, Cooper Cary L. (red.), 2016, Gower Publishing, ISBN 978-1472416827, ss. 361-371
Smoktunowicz Ewelina, Cieślak Roman, Benight Charles C.: Social support in times of economic stress, w: The Psychology of the Recesion on the Workplace / Antoniou Alexander-Stamatios G., Cooper Cary L. (red.), 2013, EDWARD ELGAR PUBLISHING, ISBN 9780857933836, ss. 276-289, DOI:10.4337/9780857933843.00027
Artykuły z czasopism [9]
Rogala Anna, Smoktunowicz Ewelina, Żukowska Katarzyna [i in.]: Stres pomagających - efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę, w: Medycyna Pracy, vol. 67, nr 2, 2016, ss. 223-227, DOI:10.13075/mp.5893.00220
Cytuj
szczegóły
documents.png
Smoktunowicz Ewelina, Cieślak Roman, Żukowska Katarzyna: Rola wsparcia społecznego w kontekście stresu organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę, w: Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), vol. 51, nr 4, 2013, ss. 25-37, DOI:10.2478/v10167-010-0074-7
Materiały konferencyjne
Szczepaniak Maria, Rogala Anna, Szydłowska-Pierzak Marta [i in.]: Wykorzystanie nowych technologii w terapii depresji - opinie osób związanych zawodowo z sektorem ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, w: Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie / Skotnicka-Chaberek Magdalena (red.), 2018, ISBN 978-83-915360-3-2, ss. 51-66
materiał niepublikowany - prezentacja
Smoktunowicz Ewelina, Szczepaniak Maria, Rogala Anna, Żukowska Katarzyna, Cieślak Roman: Terapia depresji z wykorzystaniem Internetu: wiedza, postawy, zachowania oraz oczekiwania. Polska na tle Europy, 2017, XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 2017, prezentacja
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.