Włącz edycję swojego profilu
.png
mgr Małgorzata Osowiecka
Doktorant
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [6]
Adamczyk Katarzyna, Osowiecka Małgorzata: An investigation of the predictive role of satisfaction with relationship status for young adults' mental health, w: International Psychological Applications Conference and Trends / Pracana Clara, Wang Michael (red.), 2017, World Institute for Advanced Research and Science, ISBN 978-989-99864-1-1, ss. 31-34
Segrin Chris, Adamczyk Katarzyna, Pavlich Corey A. [i in.]: Direct and indirect effects of interpersonal competence on young adults' mental health through relationship status, w: International Psychological Applications Conference and Trends / Pracana Clara, Wang Michael (red.), 2017, World Institute for Advanced Research and Science, ISBN 978-989-99864-1-1, ss. 28-31
Artykuły z czasopism [12]
Roczniewska Marta, Retowski Sylwiusz, Osowiecka Małgorzata [i in.]: Work Regulatory Focus Scale – Polish Adaptation, w: Polish Journal of Applied Psychology, vol. 12, nr 2, 2013, ss. 115-136
materiał niepublikowany - prezentacja [6]
Adamczyk Katarzyna, Osowiecka Małgorzata: Investigation of the predictive role of satisfaction with relationship status for young adults' mental health, 2017, International Psychological Applications Conference and Trends 2017, prezentacja
Błajet-Grabowska Monika, Osowiecka Małgorzata: Funkcjonowanie w środowisku e-learningowym a poczucie samotności i motywacja wewnętrzna do nauki, 2017, Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych "Warsztat młodego badacza" 2017, prezentacja
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.