Włącz edycję swojego profilu
dr Agata Sobków
Adiunkt
II Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii
Sobków Agata, Traczyk Jakub, Połeć Anna: Cognitive and emotional factors influencing the propensity to insure oneself against disaster, w: Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding / Tyszka Tadeusz, Zielonka Piotr (red.), 2017, IWA Publishing, ISBN 9781780408590, ss. 119-138
Artykuły z czasopism [17]
Matusz Paweł J., Traczyk Jakub, Sobków Agata [i in.]: Individual differences in emotional reactivity moderate the strength of the relationship between attentional and implicit-memory biases towards threat-related stimuli, w: Journal of Cognitive Psychology, vol. 27, nr 6, 2015, ss. 715-724, DOI:10.1080/20445911.2015.1027210
Sobków Agata, Fuławka Kamil, Tomczak Paweł [i in.]: Does Mental Number Line Training Work? The Effects of Cognitive Training on Real-Life Mathematics, Numeracy, and Decision Making, w: Journal of Experimental Psychology: Applied, vol. 25, nr 3, 2019, ss. 372-385, DOI:10.1037/xap0000207
Szczepanowski Remigiusz, Sobków Agata: Psychophysical evidence for distinct contributions in processing low and high spatial frequencies of fearful facial expressions in backward masking task, w: Polish Psychological Bulletin, vol. 43, nr 3, 2012, ss. 167-172
Traczyk Jakub, Sobków Agata, Zaleśkiewicz Tomasz: Affect-Laden Imagery and Risk Taking: The Mediating Role of Stress and Risk Perception, w: Plos One, vol. 10, nr 3 e 0122226, 2015, ss. 1-22, DOI:10.1371/journal.pone.0122226
Cytuj
szczegóły
documents.png
Traczyk Jakub, Matusz Paweł J., Sobków Agata: Attention-driven bias for threat-related stimuli in implicit memory. Preliminary results from the Posner cueing paradigm, w: Polish Psychological Bulletin, vol. 41, nr 4, 2010, ss. 163-171, DOI:10.2478/v10059-010-0021-3
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.