Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Karolina Zarychta-Zajączkowska
Adiunkt
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngDr n. społ. w dziedzinie psychologii, psycholog (specjalność kliniczna). Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 403 oraz certyfikat psychoterapeuty OCTC). Ukończyła czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej (CTPB) w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC). Brała udział w szkoleniach i kursach dotyczących m.in. terapii przetwarzania poznawczego (Cognitive Processing Therapy; CPT), terapii poznawczo-behawioralnej skoncentrowanej na traumie (Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy; TF-CBT), interwencji kryzysowej oraz terapii schematu (Introduction to Schema Therapy Borderline Personality Disorder, moduł zatwierdzony przez International Society of Schema Therapy [ISST]).

Kierownik Katedry Psychologii Klinicznej, Zdrowia i Rehabilitacji, wykładowca akademicki i adiunkt na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, współpracownik w CARE-BEH Centrum Badań Stosowanych nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Zdrowiem (CARE-BEH Center for Applied Research on Health Behavior and Health). Certyfikowany ewaluator technik zmiany zachowania (licencja uzyskana w University College London [UCL]). Autorka publikacji naukowych i wypowiedzi dla mediów z zakresu psychologii i psychoterapii. Recenzentka publikacji w czasopismach naukowych. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach związanych z psychologią kliniczną i psychologią zdrowia. Jako psycholog i psychoterapeuta pracuje z osobami zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi - szczególnie zaburzeniami lękowymi, odżywiania i nastroju, doświadczającymi różnego rodzaju kryzysów i pacjentami chirurgii bariatrycznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), należącego do European Association for Cognitive and Behavioural Therapies (EABCT), European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment (EACLIPT) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (PTTM).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?