Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Natalia Liszewska
Adiunkt
Wydział Psychologii we Wrocławiu
Filia we Wrocławiu
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngZajmuje się prowadzeniem badań w zakresie psychologii zdrowia i psychologii rodziny (relacja rodzic-dziecko w kontekście odżywiania).

Interesuje się psychologią zdrowia w zakresie relacji rodzinnych, interwencją kryzysową i psychoterapią poznawczo-behawioralną.

We wrocławskim wydziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej, emocji i motywacji, współczesnych kierunków rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz grupowej pomocy psychologicznej.

W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni kreatywność, zapał i świeże spojrzenie studentów oraz możliwość dzielenia się wykorzystaniem wiedzy naukowej w praktyce.

Prywatnie uwielbia wspólnie poznawać świat z pełnym energii dwulatkiem, pracować nad szerokorozumianym rozwojem osobistym oraz pić kawę w dobrym towarzystwie.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?