Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Natalia Liszewska

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie psychologii zdrowia i psychologii rodziny (relacja rodzic-dziecko w kontekście odżywiania).

Interesuje się psychologią zdrowia w zakresie relacji rodzinnych, interwencją kryzysową i psychoterapią poznawczo-behawioralną.

We wrocławskim wydziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu interwencji kryzysowej, emocji i motywacji, współczesnych kierunków rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz grupowej pomocy psychologicznej.

W pracy wykładowcy akademickiego najbardziej ceni kreatywność, zapał i świeże spojrzenie studentów oraz możliwość dzielenia się wykorzystaniem wiedzy naukowej w praktyce.

Prywatnie uwielbia wspólnie poznawać świat z pełnym energii dwulatkiem, pracować nad szerokorozumianym rozwojem osobistym oraz pić kawę w dobrym towarzystwie.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0003-3798-8692https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3798-8692http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3798-8692%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3798-8692

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00014748/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page