Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Anna Braniecka
Adiunkt
Wydział Psychologii w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngdoktorat w roku 2010 roku, z SWPS związana od 2004 jako członek Katedry Psychologii Pozytywnej w Instytucie Psychologii Klinicznej. Jednocześnie, od 2004 praca w charakterze psychologa klinicznego na Oddziale Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Zainteresowania naukowe obejmują pogranicze psychologii klinicznej, psychologii emocji i psychologii pozytywnej. Aktualnie realizuje badania dotyczące poprawiania regulacji emocji osób podatnych na depresję przy pomocy humoru (grant Narodowego Centrum Nauki).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?