Włącz edycję swojego profilu
.png
mgr Zuzanna Gazdowska
Doktorant
Wydział Psychologii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Artykuły z czasopism [8]
Erzin Alexandr, Gazdowska Zuzanna, Piotrowska-Półrolnik Małgorzata: When “social existence determines consciousness”: the influence of political system on psychological well-being, happiness, proactive coping, and depression levels among Polish and Russian citizens – a cross-cultural study, w: Journal of Education, Health and Sport, vol. 7, nr 4, 2017, ss. 342-359, DOI:10.5281/zenodo.495268
Gazdowska Zuzanna, Ryszkiewicz Maja, Parzelski Dariusz: Polska adaptacja Kwestionariusza Źródeł Pewności Siebie w Sporcie (SSCQ-PL) – geneza teoretyczna oraz badanie pilotażowe właściwości psychometrycznych, w: Journal of Education, Health and Sport, vol. 5, nr 10, 2015, ss. 207-220, DOI:10.5281/zenodo.32743
Gazdowska Zuzanna, Parzelski Dariusz: Właściwości psychometryczne polskiej wersji Inwentarza Pewności Siebie w sporcie (TSCI-PL) – badanie pilotażowe”. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, w: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, nr 31, 2016, ss. 5-16
materiał niepublikowany - prezentacja
Gazdowska Zuzanna, Parzelski Dariusz, Krejtz Izabela: Wpływ treningu mentalnego dla trenerów na poziom umiejętności mentalnych i sportowych ich zawodników, 2018, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praktyczna Psychologia Sportu 2018, prezentacja
materiał niepublikowany - poster [3]
Gazdowska Zuzanna, Parzelski Dariusz, Krejtz Izabela: Influence of participation in Mental Training on academic performance of youth swimmers, 2018, Annual Conference of Association for Applied Sport Psychology, Toronto, Canada. 2018, poster
Gazdowska Zuzanna, Parzelski Dariusz: Trait Sport-Confidence Inventory (TSCI-PL) - Psychometric Properties and Validation of the Polish Adaptation, 2016, 12. European Network of Young Specialists in Sport Psychology Conference 2016, poster
Piotrowska-Półrolnik Małgorzata, Gazdowska Zuzanna, Erzin A.: Gdy „byt określa świadomość”: wpływ sytuacji mieszkańców Polski i Rosji na dobrostan psychologiczny, szczęście, proaktywne radzenie sobie ze stresem i poziom depresyjności – badanie międzykulturowe, 2017, PTP – 36 Kongres Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska 2017, poster
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.