Włącz edycję swojego profilu
dr Lidia Rudzińska-Sierakowska
Pracownik Naukowo-Badawczy (P) - Projekty
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [3]
Godzic Wiesław, Kowalewska Małgorzata, Rudzińska Lidia: Świat, który potrzebuje edukacji medialnej. Poznanie, terapia i wyzwanie, w: O potrzebie edukacji medialnej w Polsce / Federowicz Michał, Ratajski Sławomir (red.), 2015, Polski Komitet do spraw UNESCO, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ISBN 978-83-943906-1-7, ss. 31-93
Artykuły z czasopism
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.