Switch on EDIT for your profile
Publications
.png
Teresa Rzepa, prof. dr hab.
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS University of Social Sciences and HumanitiesProf. zw. dr hab. Teresa Rzepa, psycholog (mgr, dr, hab. i prof.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), autorka ponad 400 prac naukowych. Dwukrotna laureatka naukowej nagrody zespołowej MEN, nagrody im. W. Witwickiego (w zakresie psychologii) I Wydziału Nauk Humanistycznych PAN oraz wielu naukowych i dydaktycznych nagród rektorskich (UAM, US, SWPS). Trener kadry menedżerskiej, biegły sądowy, doradca personalny i terapeuta.

Najważniejsze prace: Psychologia Władysława Witwickiego, 1991; Życie psychiczne i drogi do niego, 1998; Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, 2002 (red.); Psychologia komunikowania się dla menedżerów, 2006; O studium przypadku i portretowaniu psychologicznym, 2006; Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche (współaut.), 2009;Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, 2011 (współred.); Na drogach i bezdrożach historii psychologii, 4 tomy (współred.).


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?