Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
prof. dr hab. Teresa Rzepa
Były pracownik Uniwersytetu SWPS
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngProf. zw. dr hab. Teresa Rzepa, psycholog (mgr, dr, hab. i prof.: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), autorka ponad 400 prac naukowych. Dwukrotna laureatka naukowej nagrody zespołowej MEN, nagrody im. W. Witwickiego (w zakresie psychologii) I Wydziału Nauk Humanistycznych PAN oraz wielu naukowych i dydaktycznych nagród rektorskich (UAM, US, SWPS). Trener kadry menedżerskiej, biegły sądowy, doradca personalny i terapeuta.

Najważniejsze prace: Psychologia Władysława Witwickiego, 1991; Życie psychiczne i drogi do niego, 1998; Komunikowanie się w sytuacjach społecznych, 2002 (red.); Psychologia komunikowania się dla menedżerów, 2006; O studium przypadku i portretowaniu psychologicznym, 2006; Historia polskiej myśli psychologicznej. Gałązki z drzewa Psyche (współaut.), 2009;Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry, 2011 (współred.); Na drogach i bezdrożach historii psychologii, 4 tomy (współred.).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?