Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Anna Brytek-Matera
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)

Profil google scholar
h-index*:9

Anna Brytek-Matera posiada polski i francuski tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.

Laureatka stypendium „START" dla młodych uczonych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, programu "Mentoring" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendium Rządu Francuskiego „Cotutelle" oraz kilku stypendiów konferencyjnych.

Autorka ponad 70 publikacji naukowych, w tym czterech książek.

Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi (Francja, Luksemburg, Kanada, Belgia). Prowadziła zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Paula Verlaine'a w Metz, we Francji.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami. Aktualnie jest w trakcie specjalistycznego, czteroletniego szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.Powrót