Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Anna Brytek-Matera
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)


h-index*:9

Psycholog, terapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalista w dziedzinie psychologii jedzenia i obrazu ciała. Interesuje się problematyką zaburzeń odżywiania, psychospołecznymi aspektami otyłości, (nie)prawidłowymi nawykami i postawami żywieniowymi oraz obrazem ciała w kontekście zdrowia i choroby.

Autorka książek „Obraz ciała - obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym” (2008), „Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej” (2009), „L’autorégulation du comportement et les troubles alimentaires. Perspectives interculturelles” (2010), „Jedzenie pod wpływem emocji” (2017), a także licznych artykułów publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych m.in. „BMC Psychiatry”.

Członek rady redakcyjnej czasopisma “Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity”. Od wielu lat aktywnie współpracuje z zagranicznymi placówkami naukowymi i klinicznymi. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven oraz Luxembourg Institute of Health.

Laureatka trzyletniego stypendium rządu francuskiego „Cotutelle”, stypendium START dla młodych uczonych i programu MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, konkursu MINIATURA 1 Narodowego Centrum Nauki oraz kilku stypendiów konferencyjnych. Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie organizowanym w ramach projektu „Internetowa Promocja Nauki”, w którym wyłoniono dwunastu wybitnych, młodych, polskich naukowców.

Łączy pracę nauczyciela akademickiego z aktywnością kliniczną. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami odżywiania oraz ich rodzinami.Kierownik Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi i Procesami Poznawczymi (Eat Beh Cog InterLab)Powrót