Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Piotr Herbowski

Piotr Herbowski, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

dr Piotr Herbowski, doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praca doktorska z kryminalistyki pt. Badanie poligraficzne jako metoda weryfikacji wersji śledczych. W roku 1999 ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a następnie pracował w pionie operacyjnym Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. W latach 2005-2012 był wykładowcą w Zakładzie Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, a w 2012 adiunktem w Instytucie Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Autor szeregu publikacji z zakresu kryminalistyki. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza kryminalistyki i procesu karnego, a w szczególności dotyczących wykorzystania wyników badań poligraficznych i czynności operacyjno-rozpoznawczych w procesie karnym.

Zainteresowania: książki publicystyczne, kryminały Marka Krajewskiego, koszykówka NBA.

Research area

Science discipline:
https://orcid.org/0000-0002-7736-3614https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0002-7736-3614http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0002-7736-3614%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0002-7736-3614

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00038844/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page