Switch on EDIT for your profile
Publications
Anita Basińska, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Doktor socjologii, studia magisterskie i doktoranckie ukończone w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Nauczyciel akademicki od 2007 roku. Badacz – uczestnik kilkunastu projektów badawczych, w tym w projekcie europejskim w ramach POKL na stanowisku kierowniczym.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: socjologię ekonomiczną (zarządzanie organizacjami, kwestia motywacji jednostek i grup), socjologię kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe, sieci społeczne oraz badania społeczne (metodologia, metody i techniki badań). Dorobek publikacyjny obejmuje kilkanaście artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz w monografiach.


Main science area, domain, discipline: sociology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.8 sociology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?