Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Anita Basińska
Adiunkt
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Doktor socjologii, studia magisterskie i doktoranckie ukończone w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Nauczyciel akademicki od 2007 roku. Badacz – uczestnik kilkunastu projektów badawczych, w tym w projekcie europejskim w ramach POKL na stanowisku kierowniczym.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: socjologię ekonomiczną (zarządzanie organizacjami, kwestia motywacji jednostek i grup), socjologię kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe, sieci społeczne oraz badania społeczne (metodologia, metody i techniki badań). Dorobek publikacyjny obejmuje kilkanaście artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz w monografiach.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.8 nauki socjologiczne : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.