Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Anita Basińska
Adiunkt
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
Doktor socjologii, studia magisterskie i doktoranckie ukończone w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Nauczyciel akademicki od 2007 roku. Badacz – uczestnik kilkunastu projektów badawczych, w tym w projekcie europejskim w ramach POKL na stanowisku kierowniczym.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: socjologię ekonomiczną (zarządzanie organizacjami, kwestia motywacji jednostek i grup), socjologię kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe, sieci społeczne oraz badania społeczne (metodologia, metody i techniki badań). Dorobek publikacyjny obejmuje kilkanaście artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz w monografiach.Powrót