Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Anita Basińska
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngDoktor socjologii, studia magisterskie i doktoranckie ukończone w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Nauczyciel akademicki od 2007 roku. Badacz – uczestnik kilkunastu projektów badawczych, w tym w projekcie europejskim w ramach POKL na stanowisku kierowniczym.

Jej zainteresowania naukowe obejmują: socjologię ekonomiczną (zarządzanie organizacjami, kwestia motywacji jednostek i grup), socjologię kultury, w tym współczesne zjawiska kulturowe, sieci społeczne oraz badania społeczne (metodologia, metody i techniki badań). Dorobek publikacyjny obejmuje kilkanaście artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz w monografiach.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): socjologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.8 nauki socjologiczne : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?