Włącz edycję swojego profilu
dr Anita Basińska
Adiunkt
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Rozdziały z monografii [2]
Basińska Anita, Jeran Agnieszka: Dom tylko z nazwy. Projektowanie partycypacyjne (w) przestrzeni wspólnej domu dziecka, w: Socjologia zamieszkiwania. Narracje, dyfuzje, interwencje / Jewdokimow Marcin, Łukasiuk Magdalena (red.), 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ISBN 9788365224800, ss. 87-106
Basińska Anita, Łuczak Mikołaj: Konstrukcja sieci społecznych. Komunikacja w nowych mediach na przykładzie wybranego forum internetowego, w: Media-kultura popularna-polityka.Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska / Bierówka Joanna, Pokorna-Ignatowicz Katarzyna (red.), 2014, Krakowska Akademia im.Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-7571-274-2, ss. 181-198
Artykuły z czasopism [9]
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.