Switch on EDIT for your profile
Publications
Feliks Zedler, prof. dr hab.
Profesor emerytowany
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Prof. dr hab. Feliks Zedler ukończył w 1965 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1966 – 2012 zatrudniony był na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Postępowania Cywilnego . W roku 1972 doktoryzował się, a w1976 r. uzyskał stopień naukowy na podstawie rozprawy habilitacyjnej . W r. 1986 uzyskał tytuł profesora.

W swych badaniach naukowych zajmował się głównie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, postępowaniem cywilnym w sprawach rodzinnych, międzynarodowym postępowaniem cywilnym, prawem upadłościowym i naprawczym.

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadlościowego INSOL oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki .

Od 1987 r. uczestniczy nieprzerwanie w pracach legislacyjnych, ostatnio jako członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości .Science discipline: 5.7 law : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?