Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
prof. dr hab. Feliks Zedler
Profesor emerytowany
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:Prof. dr hab. Feliks Zedler ukończył w 1965 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1966 – 2012 zatrudniony był na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Postępowania Cywilnego . W roku 1972 doktoryzował się, a w1976 r. uzyskał stopień naukowy na podstawie rozprawy habilitacyjnej . W r. 1986 uzyskał tytuł profesora.

W swych badaniach naukowych zajmował się głównie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, postępowaniem cywilnym w sprawach rodzinnych, międzynarodowym postępowaniem cywilnym, prawem upadłościowym i naprawczym.

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadlościowego INSOL oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki .

Od 1987 r. uczestniczy nieprzerwanie w pracach legislacyjnych, ostatnio jako członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości .Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.7 nauki prawne : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?