Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Feliks Zedler

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Prof. dr hab. Feliks Zedler ukończył w 1965 r. studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1966 – 2012 zatrudniony był na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Im. A. Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Postępowania Cywilnego . W roku 1972 doktoryzował się, a w1976 r. uzyskał stopień naukowy na podstawie rozprawy habilitacyjnej . W r. 1986 uzyskał tytuł profesora.

W swych badaniach naukowych zajmował się głównie postępowania egzekucyjnego w sprawach cywilnych, postępowaniem cywilnym w sprawach rodzinnych, międzynarodowym postępowaniem cywilnym, prawem upadłościowym i naprawczym.

Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia praktyków prawa upadlościowego INSOL oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki .

Od 1987 r. uczestniczy nieprzerwanie w pracach legislacyjnych, ostatnio jako członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości .

Research area

Science discipline:

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00044024/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page