Switch on EDIT for your profile
Publications
Participation in projects (archive)
Igor Lyubashenko, dr hab.
Profesor uczelni
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Igor Lyubashenko - adiunkt w Centrum Badań nad Demokracją. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Zajmuje się polityką Unii Europejskiej wobec państw poradzieckich – w szczególności inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – oraz procesami przemian politycznych i gospodarczych na Ukrainie, a także specyfiką nowych mediów i ich wpływem na proces transformacji w państwach poradzieckich. Interesuje się ekonomią i wpływem internetu na procesy polityczne, społeczne oraz na stosunki międzynarodowe.

Członek redakcji magazynu "New Eastern Europe". Autor książki "Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec państw Europy Wschodniej" (Toruń 2012).


Main science area, domain, discipline: political science / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.5 political science and public administration : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?