Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr hab. Igor Lyubashenko
Profesor uczelni
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Warszawie
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngIgor Lyubashenko - adiunkt w Centrum Badań nad Demokracją. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Zajmuje się polityką Unii Europejskiej wobec państw poradzieckich – w szczególności inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – oraz procesami przemian politycznych i gospodarczych na Ukrainie, a także specyfiką nowych mediów i ich wpływem na proces transformacji w państwach poradzieckich. Interesuje się ekonomią i wpływem internetu na procesy polityczne, społeczne oraz na stosunki międzynarodowe.

Członek redakcji magazynu "New Eastern Europe". Autor książki "Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec państw Europy Wschodniej" (Toruń 2012).


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): nauki o polityce / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.5 nauki o polityce i administracji : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?