Włącz edycję swojego profilu
dr hab. Igor Lyubashenko
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Publikacje

Książki autorskie
Lyubashenko Igor: Transitional Justice in Post-Euromaidan Ukraine. Swimming Upstream, Studies in political transition, vol. 7, 2017, Peter Lang Publishing Group, ISBN 978-3-631-67149-8, [978-3-653-06514-5, 978-3-631-71016-6, 978-3-631-71017-3], 160 s., DOI:10.3726/b10638
Cytuj
szczegóły
documents.png
Książki redagowane [2]
Rozdziały z monografii [8]
Lyubashenko Igor: Problem of "Western" approach to the "East". A need for more careful listening and better understanding, w: Understanding Central Europe / Moskalewicz Marcin, Przybylski Wojciech (red.), BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies, 2018, ISBN 978-0-415-79159-5, ss. 75-79
Lyubashenko Igor, Kemp Gerhard: The Conflict in Ukrainian Donbas: International, Regional and Comparative Perspectives on the Jus Post Bellum Options, w: The Use of Force against Ukraine and International Law Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum / Sergey Sayapin, Evhen Tsybulenko (red.), 2018, ISBN 978-94-6265-221-7, ss. 329-354
Lyubashenko Igor: Wyniki wyborów i uwarunkowania procesu politycznego, w: Demokratyczny Audyt Polski 2: Demokracja wyborcza w Polsce lat 2014-15 / Markowski Radosław (red.), 2017, ISBN 978-83-65029-36-2, ss. 9-25
Cytuj
szczegóły
documents.png
Artykuły z czasopism [9]
Cześnik Mikołaj, Lyubashenko Igor: Kto kształtuje polską politykę – o aktywności i nieaktywności wyborczej Polaków, w: Studia Socjologiczne, nr 4 (223), 2016, ss. 41-68
Cytuj
szczegóły
documents.png
Lyubashenko Igor, Żerkowska-Balas Marta, Kwiatkowska Agnieszka: Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997-2015, w: Studia Socjologiczne, nr 4 (223), 2016, ss. 69-96
Cytuj
szczegóły
documents.png
Lyubashenko Igor, Bachmann Klaus: The Puzzle of Transitional Justice in Ukraine, w: International Journal of Transitional Justice, vol. 11, nr 2, 2017, ss. 297-314, DOI:10.1093/ijtj/ijx007
Cytuj
szczegóły
documents.png
Ankieta 2013
Utwórz alert
Przejdź do wybranej strony
Cytuj

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.