Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Igor Lyubashenko

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Igor Lyubashenko - adiunkt w Centrum Badań nad Demokracją. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Zajmuje się polityką Unii Europejskiej wobec państw poradzieckich – w szczególności inicjatywą Partnerstwa Wschodniego – oraz procesami przemian politycznych i gospodarczych na Ukrainie, a także specyfiką nowych mediów i ich wpływem na proces transformacji w państwach poradzieckich. Interesuje się ekonomią i wpływem internetu na procesy polityczne, społeczne oraz na stosunki międzynarodowe.

Członek redakcji magazynu "New Eastern Europe". Autor książki "Europejska Polityka Sąsiedztwa wobec państw Europy Wschodniej" (Toruń 2012).

https://orcid.org/0000-0003-0404-5460https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-0404-5460http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-0404-5460%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-0404-5460

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00044918/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page