Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Karolina Zalewska-Łunkiewicz
Adiunkt
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngAdiunkt w wydziale zamiejscowym SWPS w Katowicach.

Psychologię studiowała na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterium uzyskała w 2006r.

W latach 2007 – 2009 była asystentką naukowo – dydaktyczną w Katedrze Psychologii Społecznej i Środowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Pracę doktorską z zakresu wpływu stereotypów płci na zachowania społeczne osób chorujących na schizofrenię obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w 2014.

Jest dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną a także socjoterapeutką, absolwentką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

Główny obszar jej zainteresowań naukowych i praktycznych stanowi psychologia kliniczna osób dorosłych i młodzieży oraz psychologia zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią.

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Oddział w Katowicach

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?