Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Karolina Zalewska-Łunkiewicz

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Adiunkt w wydziale zamiejscowym SWPS w Katowicach.

Psychologię studiowała na Uniwersytecie Śląskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, magisterium uzyskała w 2006r.

W latach 2007 – 2009 była asystentką naukowo – dydaktyczną w Katedrze Psychologii Społecznej i Środowiskowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Pracę doktorską z zakresu wpływu stereotypów płci na zachowania społeczne osób chorujących na schizofrenię obroniła z wyróżnieniem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

w 2014.

Jest dyplomowaną psychoterapeutką psychodynamiczną a także socjoterapeutką, absolwentką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego w Krakowie.

Główny obszar jej zainteresowań naukowych i praktycznych stanowi psychologia kliniczna osób dorosłych i młodzieży oraz psychologia zjawisk społecznych, w tym związanych z płcią.


Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00044928/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page