Włącz edycję swojego profilu
Joanna Burska
Instruktor
Wydział Prawa i Komunikacji Społecznej
Filia we Wrocławiu
email:
Moja edukacja to różne oblicza projektowania: komunikacji, usług i start-up’ów, z czego zdecydowanie ta pierwsza perspektywa stanowi bazowy element mojego rozwoju i pracy zawodowej. Na co dzień łączę pracę w przestrzeni rynkowej, świadcząc określone usługi strategiczno-projektowe (własna działalność) z pracą dydaktyczną (zajęcia w ramach współpracy z instytutem dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z instytutem grafiki Uniwersytetu SWPS). październik 2015 – czerwiec 2016 – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, projektowanie i rozwój start-up’ów, studia podyplomowe październik 2013 – czerwiec 2014 – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w poznaniu, school of form, projektowanie usług, studia podyplomowe październik 2012 – czerwiec 2014 – Uniwersytet Wrocławski, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, projektowanie komunikacji, studia magisterskie tytuł pracy magisterskiej: koncept zwiedzania z perspektywy tożsamości lokalnej. badanie kognitywnego wizerunku miasta na przykładzie wybranych dzielnic wrocławia. październik 2009 – czerwiec 2012 – Uniwersytet Wrocławski, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, projektowanie komunikacji, studia licencjackie tytuł pracy licencjackiej: kognitywny wizerunek „inteligentnego domu” a komunikacja branży automatyki budynkowej.


Powrót