Switch on EDIT for your profile
Publications
Agnieszka Mościcka-Teske, dr
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Email:Dr n. hum. z zakresu psychologii. Adiunktka w Katedrze Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT). Współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy, oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu, realizowanych we współpracy między innymi z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, instytucjami samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy. Od 2004r. - Prezeska Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”.


Main science area, domain, discipline: psychology / (social studies) / (social studies)

Science discipline: 5.11 psychology : 100 %
Report creator
Change profile photo
Allowed files type: JPG, PNG, GIF.
Pick file

Get link to the record


* presented value of the Hirsch index is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Science sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.
Back
Log in
Please log in first.
Confirmation
Are you sure?