Knowledge base: SWPS University of Social Sciences and Humanities

Settings and your account

Back

Person profile

Scientist profile
User profile photo Agnieszka Mościcka-Teske

Expert menu

Profile

Contacts

Achievements summary

Bibliometry*

  • Total IF
  • Total SNIP
  • Total CiteScore
  • Total MNiSW score

Biogram

Dr n. hum. z zakresu psychologii. Adiunktka w Katedrze Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Absolwentka Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP i EAGT). Współtwórczyni i realizatorka projektów badawczych w zakresie oceny warunków psychospołecznych pracy, oraz programów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu rozwijania umiejętności społecznych (komunikowanie się, asertywność, funkcjonowanie w grupie), sposobów radzenia sobie ze stresem, sposobów radzenia sobie z emocjami oraz rozwiązywania konfliktów i negocjacji. Twórczyni i realizatorka szkoleń dotyczących stresu zawodowego, agresji w miejscu pracy i mobbingu, realizowanych we współpracy między innymi z Instytutem Problemów Ochrony Zdrowia w Warszawie, instytucjami samorządowymi, Państwową Inspekcją Pracy. Od 2004r. - Prezeska Stowarzyszenia Przeciw Przemocy w Pracy „Godność”.

Research area

Main science area, domain, discipline:
psychology / (social studies) / (social studies)
Science discipline:
https://orcid.org/0000-0003-3265-8635https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?orcidId=0000-0003-3265-8635http://europepmc.org/search?query=%28AUTHORID%3A%220000-0003-3265-8635%22%29https://search.crossref.org/?q=0000-0003-3265-8635

Uniform Resource Identifier
http://192.168.13.97/info/author/IMPORT-PERSON-00059854/

* presented value of the Hirsch indexopening in a new tab is approximative calculation obtained in the Repository based on the scientist's publications (including autocitations) in the Repository and Internet information analysis. The value is close to the value obtained with the Publish or Perish system. In general it is higher than the value given by the Scopus or Web of Scienceopening in a new tab sites. In the case of undervalued number, first of all take care of completeness of the Repository.


Log in

Please log in first.consetco

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page