Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr Piotr Jóźwiak
Adiunkt
Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngDr Piotr Jóźwiak ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pracę doktorską z zakresu prawa karnego napisał pod opieką naukową prof. dr. hab. Andrzeja J. Szwarca (recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski oraz prof. dr hab. Roman Hauser). Autor oraz współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, prawa sportowego oraz prawa dyscyplinarnego. Członek redakcji „Kwartalnika Prawno - Kryminalistycznego”.

Adiunkt w Katedrze Prawa Karnego w Instytucie Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. W latach 2008 – 2012 członek Rady Programowej Telewizji Poznań. Od grudnia 2013 r. pełni funkcje wiceprezesa klubu żużlowego Unia Leszno. Jest adwokatem w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej.Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.7 nauki prawne : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?