Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
.png
dr Marcin Borkowski
Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:Marcin Borkowski

doktor nauk prawnych

radca prawny

Specjalizuje się w prawie handlowym (prawie spółek), prawie cywilnym oraz prawie własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej i doradztwa na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji procesów restrukturyzacyjnych, przygotowywania audytów prawnych orazkompleksowej obsługi transakcji dotyczących nieruchomości i przedsiębiorstw. Organizator oraz uczestnik szkoleń dla przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?