Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
Udział w projektach (archiwum)
dr Joanna Kabzińska
Adiunkt
Wydział Psychologii w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Pokój: 108
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.pngDoktor nauk prawnych o specjalności kryminalistyka i magister psychologii. W 2012 roku obroniła na Wydziale Prawa i Administracji UJ pracę doktorską poświęconą problematyce portretu pamięciowego. Adiunkt w Wydziale Zamiejscowym w Katowicach Uniwersytetu SWPS.

Współpracowniczka Katedry Socjologii Prawa UJ i członek zespołu w projekcie "Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie" realizowanym we współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego z Urzędem Miasta Krakowa.

Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki psychologii i prawa, psychologii zeznań świadków, pomyłek sądowych, stresu zawodowego w służbach mundurowych, poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast i prewencji kryminalnej.

Kierownik grantu "Rola psychologii w procesie podejmowania decyzji przez zawodowych uczestników postępowania karnego" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA (2015/19/D/HS5/01241).

Wykonawca w grancie "Opiniowanie sądowo-psychologiczne w sprawach nieletnich i w sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej" przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie OPUS (kierownik projektu: dr hab. Danuta Rode, prof. USWPS; 2015/19/B/HS5/01226).

Najważniejsze publikacje:

1. Kabzińska, J. (2015). Evaluating the probative value of facial composites by laypeople and prosecutor apprentices. Psychology, Crime & Law, 21(8), 715-733.

2. Kabzińska, J. (2015). Wiedza prawników o psychologii zeznań świadków, Prokuratura i Prawo, 6, 75-85.

3. Kabzińska, J. & Habzda-Siwek, E. (2014). Psychology and law - between multidisciplinary and interdisciplinary approach, Problems of Forensic Sciences, 99, 218-232.

5. Habzda-Siwek, E. & Kabzińska, J. (red.), Psychologia i prawo. Między teorią a praktyką. Sopot 2014: GWP.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): psychologia / dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podane wartości indeksu Hirscha oraz inne miary bibliometryczne są przybliżone. Zostały one obliczone w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. W przypadku zaniżonej wartości, którejkolwiek z miar, należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium. Zalogowany i uprawniony użytkownik może też skorzystać z nowych narzędzi synchronizacji z zewnętrznymi bazami danych (np. Scopus).
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?