Włącz edycję swojego profilu
Publikacje
dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Agata Chudzicka-Czupała
Profesor Nadzwyczajny
Wydział Zamiejscowy w Katowicach
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
email:
Chmura tagów jest tworzona automatycznie w oparciu o słowa kluczowe związane z udokumentowanym dorobkiem (publikacje, doktoraty, projekty, itp)
msginfo.png

Profil ORCID
Profil google scholar

h-index*:7

Agata Chudzicka-Czupała jest doświadczonym badaczem, prowadzącym zarówno indywidualne badania naukowe, jak i aktywnie uczestniczącym w realizacji krajowych i międzynarodowych zespołowych projektów badawczych w obszarze psychologii organizacji i psychologicznych uwarunkowań podejmowania zachowań nieetycznych (zainicjowała ona powstanie międzynarodowej sieci badawczej Dishonesty Research Team, jednoczących badaczy z kilku krajów, Szwajcarii, Ukrainy, Rumunii, Turcji, Nowej Zelandii i USA). Jest laureatką krajowych i międzynarodowych nagród za działalność naukową.

Łączy zainteresowania naukowo-badawcze z działalnością praktyczną, a w szczególności z doradztwem w zakresie profilaktyki mobbingu i poprawy jakości komunikacji w miejscu pracy.

Jest autorką wielu publikacji, w tym książek i artykułów. Jej prace poświęcone są psychologicznym i kulturowym uwarunkowaniom nieuczciwości, profilaktyce zachowań nieetycznych, zachowaniom zaradczym, podejmowanym przez ludzi w sytuacjach trudnych, roli wsparcia społecznego. Niektóre z nich dotyczą trudności związanych z procesem kształcenia w wyższej uczelni i prezentują rezultaty kulturowych badań porównawczych prowadzonych w różnych krajach.

Jej ostatnia książka "Etyczne zachowanie się człowieka w organizacji" dotyczy psychologicznych i moralnych uwarunkowań nieetycznych aspektów zachowania się człowieka w miejscu pracy, a poprzednia - "Bezrobocie. Różne oblicza wsparcia"- przedstawia wyniki badań poświęconych uwarunkowaniom udzielania skutecznej pomocy osobom pozbawionym zatrudnienia.

Aktualnie zajmuje się kulturowymi badaniami porównawczymi wrażliwości na sprawiedliwość. Uczestniczy też w międzyuczelnianym projekcie badawczym poświęconym roli zaufania, sprawczości i wspólnotowości w zawodach wysokiego ryzyka.


Obszar, dziedzina, dyscyplina nauki (dominująca w zakresie działalności naukowej): dziedzina nauk społecznych / obszar nauk społecznych

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0): 5.11 psychologia : 100 %
Kreator raportu
Zmień zdjęcie profilowe
Dozwolony typ plików: JPG, PNG, GIF.
Wybierz plik

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana wartość indeksu Hirscha jest wartością przybliżoną, obliczoną w systemie Repozytorium w oparciu o zarejestrowane publikacje naukowca (z uwzględnieniem autocytowań) oraz analizę informacji dostępnych w Internecie. Wartość ta jest zbliżona do wartości obliczanej przez system Publish or Perish i na ogół jest ona wyższa od wartości prezentowanych w systemach Scopus czy Web of Science. W przypadku zaniżonej wartości należy przede wszystkim zadbać o kompletność danych w Repozytorium.
Powrót
Włącz edycję swojego profilu
Zaloguj się aby uzyskać więcej możliwości.