Emigracja ostatnia?

Izabela Grabowska-Lusińska , Marek Okólski

Abstract

Książka zawiera opis fali wychodźstwa z Polski, jaka wystąpiła po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych jej skali, form i struktury. Stanowi nie tylko diagnozę odpływu siły roboczej z Polski, ale przede wszystkim bogaty zbiór argumentów przemawiających za tym, że emigracja może sprzyjać modernizacji, o ile jednocześnie przybiera duże rozmiary w krótkim czasie, a odpływający z kraju ludzie znajdują dla siebie trwałe zajęcie za granicą.

Autorzy podejmują problematykę najnowszej migracji z Polski z perspektywy statystyk zarówno polskich, jak i krajów docelowych oraz z punktu widzenia doświadczeń i planów samych zainteresowanych, czyli osób migrujących. Ukazują zróżnicowanie regionalne odpływu ludności i jego skomplikowane podłoże społeczne i gospodarcze. Przedstawiają strategie działań migrantów, rolę sieci powiązań migracyjnych, proces tworzenia nowych gospodarstw domowych na obczyźnie oraz sposoby korzystania z kapitału migracyjnego. Odnoszą się również do wpływu globalnego kryzysu gospodarczego drugiej połowy 2008 r. na migracje z Polski.

Książka jest adresowana do Czytelnika śledzącego dyskurs publiczny poświęcony emigracji z Polski. Zainteresuje specjalistów zajmujących się mobilnością przestrzenną ludności, ekonomicznymi i socjologicznymi aspektami rynku pracy oraz praktyków odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki migracyjnej. Jako cenne źródło informacji o migracjach zagranicznych może być wykorzystywana na studiach akademickich z zakresu demografii, socjologii i nauk politycznych.

Book typeMonograph
Author Izabela Grabowska-Lusińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska-Lusińska,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Marek Okólski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Okólski,,
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Publisher name (outside publisher list) Wydawnictwo Naukowe Scholar
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Edition1
ISBN978-83-7383-280-0
Issue year2009
Pages246
Publication size in sheets12.3
Languagepl polski
File
Emigracja-ostatnia.pdf of 14-09-2015
303.68 KB
Score (nominal)12
Citation count*327 (2021-04-10)
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=197
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=197
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?