Emigracja ostatnia?

Izabela Grabowska-Lusińska , Marek Okólski

Abstract

Książka zawiera opis fali wychodźstwa z Polski, jaka wystąpiła po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. oraz uwarunkowań społeczno-ekonomicznych jej skali, form i struktury. Stanowi nie tylko diagnozę odpływu siły roboczej z Polski, ale przede wszystkim bogaty zbiór argumentów przemawiających za tym, że emigracja może sprzyjać modernizacji, o ile jednocześnie przybiera duże rozmiary w krótkim czasie, a odpływający z kraju ludzie znajdują dla siebie trwałe zajęcie za granicą.

Autorzy podejmują problematykę najnowszej migracji z Polski z perspektywy statystyk zarówno polskich, jak i krajów docelowych oraz z punktu widzenia doświadczeń i planów samych zainteresowanych, czyli osób migrujących. Ukazują zróżnicowanie regionalne odpływu ludności i jego skomplikowane podłoże społeczne i gospodarcze. Przedstawiają strategie działań migrantów, rolę sieci powiązań migracyjnych, proces tworzenia nowych gospodarstw domowych na obczyźnie oraz sposoby korzystania z kapitału migracyjnego. Odnoszą się również do wpływu globalnego kryzysu gospodarczego drugiej połowy 2008 r. na migracje z Polski.

Książka jest adresowana do Czytelnika śledzącego dyskurs publiczny poświęcony emigracji z Polski. Zainteresuje specjalistów zajmujących się mobilnością przestrzenną ludności, ekonomicznymi i socjologicznymi aspektami rynku pracy oraz praktyków odpowiedzialnych za kształtowanie i realizację polityki migracyjnej. Jako cenne źródło informacji o migracjach zagranicznych może być wykorzystywana na studiach akademickich z zakresu demografii, socjologii i nauk politycznych.

Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Izabela Grabowska-Lusińska (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Izabela Grabowska-Lusińska
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
, Marek Okólski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Marek Okólski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Naukowe Scholar
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Wydanie1
ISBN978-83-7383-280-0
Rok wydania2009
Paginacja246
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych12.3
Językpl polski
Plik
Emigracja-ostatnia.pdf z dnia 14-09-2015
303.68 KB
Punktacja (całkowita)12
Liczba cytowań*325 (2021-01-19)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=197
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=197
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?