Sztuka budowania wizerunku w mediach. Podręcznik menedżera, polityka i trenera public relations

Hanna Bednarek

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Hanna Bednarek (Wydział Psychologii)
Hanna Bednarek
- Wydział Psychologii
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej.
Rok wydania2005
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Liczba cytowań*3 (2020-10-16)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=797
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=797
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?