Appreciating diversity - cultural and gender issues.

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) OFICYNA WYDAWNICZA IMPULS
Rok wydania2007
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=1562
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=1562
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?