Diagnoza psychologiczna. Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna

Katarzyna Stemplewska-Żakowicz

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Katarzyna Stemplewska-Żakowicz (Wydział Psychologii)
Katarzyna Stemplewska-Żakowicz
- Wydział Psychologii
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) GDAŃSKIE WYDAWNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Rok wydania2009
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=2046
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=2046
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?