Dzieje Wielkiej Brytanii w XX wieku. Od światowego mocarstwa do „małego państwa” na obrzeżach Europy

Anna Sybilla Bidwell

Abstract

The Twentieth Century History of Great Britain (Academica, 2008) is addressed to the non British reader. Divided into six parts: Great Britain as seen at the beginning of the XXc, The war to end all wars (1914-1918), the country that is worth her heroes (1918-1939), from a world power to a client of world power (1939-1945), welfare state (1945-1976), the Thatcher’s era (1976 – 2001). Each chapter discusses home politics, foreign policy, but also   developments in the cultural and everyday life of the British Citizens. The author takes into account the role-played by all the parts of Great Britain: England, Scotland Wales, and North Ireland plus the problem of devolution. In the XX c., the system of government in Britain and its international position underwent a dramatic change, which was a result of many factors among them: two world wars, loosing an empire, creating the special relation with the USA, and becoming a EC/EU member state. Convinced that literature enables us to understand better different periods in history, the author introduced writers, poets, starting with B. Shaw’s, J.M. Barries, T.H. Lawrence, J. Huxley, T.S. Eliot V. Woolf up till the times when the influence of Asian culture can be seen thanks to the works of S.Rushdie and V.S.Naipul. Discussed is the influence on the society of press, TV and Radio, but also the of the changing rapidly technical thought.  Last but not least the mass culture with the development of pop music cinema, sport events.

 v

Book typeMonograph
Author Anna Sybilla Bidwell (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu)
Anna Sybilla Bidwell,,
- Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Publisher name (outside publisher list) ACADEMICA WYDAWNICTWO SWPS
Publishing place (Publisher address)Warszawa
Issue year2008
Publication size in sheets0
Abstract in Polish​ W Dziejach Wielkiej Brytanii, autorka skupiła się na przedstawieniu dynamiki procesów historycznych XX wieku pozwalających czytelnikowi lepiej zrozumieć rzeczywistość XXI wieku. Praca podzielona jest na sześć części. Pierwsza wprowadza w sytuację Wielkiej Brytanii na przełomie wieków, następnie omówiona jest Pierwsza Wojna Światowa i kolejno okres międzywojenny Druga Wojna Światowa. Okres po 1945 podzielony jest na dwie części do 1976 i do 2001 czyli  Thatcherysm i jego konsekwencje. W każdej części autorka analizuje problemy polityki wewnętrznej, zagranicznej, a także życia kulturalnego i codziennego społeczeństwa brytyjskiego. Pamiętając o tym, że zajmuje się Zjednoczonym Królestwem, autorka wzięła pod uwagę rolę odgrywaną przez wszystkie części składowe oraz dynamikę wzajemnych odniesień Anglii, Szkocji, Walii i Północnej Irlandii, łącznie z problemem dewolucji. Wprawdzie Wielka Brytania w XX wieku szybko traciła możliwości odgrywania ważnej roli na scenie międzynarodowej tradycyjnymi metodami politycznymi, jednak równocześnie zyskiwała, oddziałując przez kulturę, literaturę i naukę. Pracę zaopatrzona jest w aneksy  w tym kalendarium.

 

Languagepl polski
Score (nominal)12
Citation count*
Additional fields
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=3911
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=3911
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?