Na drogach i bezdrożach historii psychologii

Teresa Rzepa , Cezary Domański

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Teresa Rzepa (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Teresa Rzepa
- Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
, Cezary Domański
Cezary Domański
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Miejsce wydania (adres wydawcy)Lublin
Rok wydania2011
NrI
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*3 (2019-11-17)
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=4072
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=4072
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?