Polskie kino popularne

Daria Mazur , Piotr Zwierzchowski

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Redaktor Daria Mazur
Daria Mazur
-
, Piotr Zwierzchowski (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych)
Piotr Zwierzchowski
- Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Miejsce wydania (adres wydawcy)Bydgoszcz
Rok wydania2011
TomKino polskie woczraj i dziś
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=5848
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=5848
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?