Metoda Konfrontacji z sobą – 2000

Elżbieta Chmielnicka-Kuter , Piotr Oleś , Małgorzata Puchalska-Wasyl

Abstract

n/a
Rodzaj wydawnictwa książkowegoMonografia
Autor Elżbieta Chmielnicka-Kuter
Elżbieta Chmielnicka-Kuter
-
, Piotr Oleś (Wydział Psychologii)
Piotr Oleś
- Wydział Psychologii
, Małgorzata Puchalska-Wasyl
Małgorzata Puchalska-Wasyl
-
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców) Pracownia Testów Psychologicznych PTP
Miejsce wydania (adres wydawcy)Warszawa
Rok wydania2009
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0
Językpl polski
Punktacja (całkowita)0
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Dorobek Naukowy - Preview URLhttp://dn.swps.edu.pl/Podglad.aspx?WpisID=6533
Dorobek Naukowy - Approve URLhttp://dn.swps.edu.pl/Biuro/ZatwierdzanieWpisu.aspx?WpisID=6533
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?